تیپ گلایل

تیپ گلایل در ورینا سه نمونه دارد به مجموع مساحت 211 متر به همراه سه خواب و تی وی روم مجزا با تراس بزرگ و کوچک با قابلیت چیدمان بسیار مناسب می باشد.

عکس مقابل مشخصات متراژی و متریالی دقیق تیپ گلایل را به نمایش گذاسته است.

توجه تمامی عکس های این صفحه مربوط به تیپ گلایل می باشد.