تیپ کاملیا

تیپ کاملیا در ورینا چهار نمونه دارد به مجموع مساحت 197 متر به همراه سه خواب و تی وی روم مجزا با تراس بزرگ قابلیت چیدمان بسیار مناسب می باشد.

عکس مقابل مشخصات متراژی و متریالی دقیق تیپ کاملیا را به نمایش گذاسته است.

توجه تمامی عکس های این صفحه مربوط به تیپ کاملیا می باشد.

تکنولوژی bms