تیپ سمن

تیپ سمن در ورینا تنها سه نمونه دارد به مجموع مساحت 326 متر به همراه چهار خواب و تی وی روم مجزا با تراس بزرگ با قابلیت چیدمان بسیار مناسب.

تیپ سمن مجهز به استخر به مساحت 57 متر می باشد.

عکس مقابل مشخصات متراژی و متریالی دقیق تیپ سمن را به نمایش گذاسته

توجه تمامی عکس های این صفحه مربوط به تیپ سمن می باشد.