تیپ اقاقیا

تیپ اقاقیا در ورینا تنها سه نمونه دارد به مجموع مساحت 211 متر به همراه سه خواب و تی وی روم مجزا با دو تراس بزرگ و کوچک با قابلیت چیدمان بسیار مناسب.

 

عکس مقابل مشخصات متراژی و متریالی دقیق تیپ اقاقیا را به نمایش گذاسته

 

توجه تمامی عکس های این صفحه مربوط به تیپ اقاقیا می باشد.