تیپ اطلس

تیپ اطلس به مجموع مساحت 194 متر با سه خواب و دو تراس با پلان تفکیکی می باشد.

از تیپ اطلس در دهکده چهار نمونه وجود دارد.

عکس قابل متراژ دقیق و متریال به کار رفته در تیپ اطلس را مشخص کرده است.

تمامی عکس های قرار گرفته در این صفحه مربوط به تیپ اطلس میباشد.