تایم لاین شهرک ورینا

تایم لاین شهرک هوشمند ورینا در حال بروز رسانی می باشد

1398

دریافت پروانه ساخت

پیگیری پروانه ساخت

1398

1398

آماده سازی زمین

آماده سازی زمین جهت ساخت و ساز

1398

1398

بتن ریزی

بتن ریزی

1398

1399

سربندی

سربندی ویلاهای دهکده

1399

1400

دیوارچینی

دیوار چینی دهکده ها

1400

1401

ستون ها

دهکده

1401